Kivuz

Blog Yazıları

NEDEN KİVUZ?

NEDEN KİVUZ?

Özel ve kamu sektörlerindeki tüm kurumların KVKK uyumlu hale gelmesi vazgeçilmez bir hal aldı. Tüm Dünyada ve özellikle Avrupa Birliği’ndeki kişisel veri koruma düzenlemeleri Türkiye’yi de Kişisel verilerin güvende olduğu bir ülke olması konusunda zorluyor. Bu konuda geciken her adım Türkiye’nin veri paylaşımını zora sokuyor ve dolayısıyla hem diplomatik hem de ticari alanda sorunları beraberinde getiriyor. Bu sebeple, KVKK düzenlemeleri ve yaptırımlarının baskısı giderek artan bir şekilde hissediliyor.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Bu yazımızda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun içeriği hakkında ve kabul sürecindeki tartışmalara girmeden; kanunun amacını, kimler hakkında ve nasıl güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağını, bu kanun kapsamında yapılacak soruşturma ve araştırmada hangi kişisel verilerin toplanacağını, elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin, gizliliğinin nasıl sağlanacağı, ne zaman silinip yol edileceğini kanun metni çerçevesinde açıklamaya çalışacağız.

Yeni Bir İhtisas Mahkemesi Olarak Bilişim Mahkemesi

Yeni Bir İhtisas Mahkemesi Olarak Bilişim Mahkemesi

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “İnsan Hakları Eylem Planı”, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna duyurulmuş ve Eylem Planı’nda yeni ihtisas mahkemeleri belirleneceği ifade edilmiştir. Bu yazımızda Bilişim (İhtisas) Mahkemeleri’ne giden süreci, bu mahkemelerin yargı sistemimizdeki yerini ve önemini ele almaya çalışacağız.

KVKK Açısından Zaman Damgasının Önemi

KVKK Açısından Zaman Damgasının Önemi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesinde veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü ve bu yükümlülük çerçevesinde nelerin yer alacağı ortaya koyulmuştur.

KVKK Rejiminin İlk Büyük İhlali: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Facebook’a Karşı Hükmettiği 1.650.000 TL İdari Para Cezası

KVKK Rejiminin İlk Büyük İhlali: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Facebook’a Karşı Hükmettiği 1.650.000 TL İdari Para Cezası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve konuya ilişkin diğer mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek ve kullanmakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul), bu doğrultuda kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikâyetlerini karara bağlamakla da yetkilidir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 3 Nisan 2019 Tarihli Karar Özetlerine İlişkin Değerlendirme

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 3 Nisan 2019 Tarihli Karar Özetlerine İlişkin Değerlendirme

6698 sayılı Kanun ve konuya ilişkin diğer mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek ve kullanmakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bu doğrultuda kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikayetlerini karara bağlamakla da yetkilidir.