Kivuz

Blog Yazıları

Kişisel Veri Kurulu Tarafından Verilen İnternet Ve Sosyal Medya Platformu Hakkında Karar

Kişisel Veri Kurulu Tarafından Verilen İnternet Ve Sosyal Medya Platformu Hakkında Karar

Kurul tarafından TikTok Pte. Ltd. şirketi hakkında gerçekleştirilmiş olan veri ihlalinin değerlendirilmesi neticesinde 2023/134 numara ile karar vermiş olup bu kararı da resmi web sitesinde paylaşmış bulunmaktadır.

Kişisel Sağlık Verileri ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik-I

Kişisel Sağlık Verileri ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik-I

Sağlık Bakanlığı tarafından 21.06.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğin amacı, 24.03.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri kapsamında, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile bunlara bağlı olarak faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti sunucuları ile bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından yürütülen süreç ve uygulamalarda uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Çerez Uygulamaları-II

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Çerez Uygulamaları-II

6698 sayılı Kanun kapsamında, çerezlere dair dikkate alınması gereken kuralları genel bir çerçevede belirleyecek olursak eğer, veri sorumluları tarafından çerezler vasıtasıyla kişisel veri işlenmesinde aşağıda belirtilmiş olan kriterleri göz önünde bulundurmaları Kurul tarafından tavsiye edilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Çerez Uygulamaları-I

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Çerez Uygulamaları-I

Genel olarak bir tanımını yapacak olursak eğer çerez, internet sitesi operatörleri tarafından kullanıcıya ait cihaza yerleştirilen bir tür metin dosyası olup HTTP(S) (Hiper Metin Transferi Protokolü) talebinin bir parçası olarak aktarılır. HTTP ise internet sitelerine bağlanmayı sağlayan bir protokoldür. HTTPS’te ise, HTTP paketi güvenli bir kanal üzerinden iletilir.

Vakıf, Dernek ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin Sicile Kayıt Yükümlülüğü

Vakıf, Dernek ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin Sicile Kayıt Yükümlülüğü

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 09.06.2021 tarih ve 2021/571 sayılı karar vermiş olup söz konusu kararı vermesine etken sebeplerin başında, vakıf, dernek ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin sicile kayıt yükümlülüğü konusunda tereddütler yaşanmasından kaynaklanmaktadır.

Belediyelerin Ödeme Ve Borç Sorgulama Hizmetleri Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun İlke Kararı

Belediyelerin Ödeme Ve Borç Sorgulama Hizmetleri Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun İlke Kararı

21.04.2020 tarihinde Kurul tarafından verilmiş konu hakkında ilke kararı bulunmaktadır.