Kivuz

Blog Yazıları

Kişisel Verilerin İhlali Nedeni ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru - II

Kişisel Verilerin İhlali Nedeni ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru - II

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ nin “özel hayatın ihlali” ve “ mülkiyet hakkının ihlali” olarak yapılacak olan başvurularda, bu başvuru yönünden de bir takım sürelere tabi tutulmuş bulunulmaktadır.

Kişisel Verilerin İhlali Nedeni ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ ne Başvuru

Kişisel Verilerin İhlali Nedeni ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ ne Başvuru

Anayasa Mahkemesi’ ne yapılan bireysel başvuru neticesinde de olumlu herhangi bir sonuç alınmaması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ ne başvuru yolu açılmış bulunmaktadır.Anayasa ve AİHS kapsamında korunan bütün vatandaşlar, hak ve özgürlüklerin bir veya birkaçının ihlal edilmiş olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ ne başvuruda bulunabilirler. Söz konusu başvuruda bulunabilmenin ön şartı ise kanun yollarının tüketilmiş olmasıdır.

Kişisel Verilerin İhlali Nedeni ile Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru-II

Kişisel Verilerin İhlali Nedeni ile Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru-II

Anayasa Mahkemesi’ ne bireysel başvuru başvuru yollarının tüketildiği tarihten itibaren otuz gün yahut başvuru yolu öngörülmemiş olması halinde bu ihlalin öğrenilmiş olduğu tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekmektedir. Kısaca her iki durumda da otuz gün içerisinde başvurunun yapılması gerekmektedir.

Kişisel Verilerin İhlali Nedeni ile Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru-I

Kişisel Verilerin İhlali Nedeni ile Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru-I

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru imkanı Anayasamıza 2010 senesinde yapılan değişiklik ile birlikte getirilmiştir. Kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkı Anayasa’ nın 20. Maddesi ile güvence altına alınmış temel bir haktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ nun Yapısı ve Görevleri

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ nun Yapısı ve Görevleri

Kurum ve teşkilatı, kişisel verilerin işlenmesi yönünde, ilk etapta özel yaşamın gizliliği olmak üzere bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişiye ait verileri işleyen tüzel ve gerçek kişilerin sorumlulukları ile uymaları gereken usul ve esasları düzenlemek üzere; her geçen gün ilerleyen teknoloji sebebiyle oluşan ihtiyaçları Uluslararası yasalara uyumunun sağlanarak karşılanması amacı ile kabul edilmiş olan Kişisel Verileri Koruma Kanunun 19- 27 maddeleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kurum ve teşkilatı, kişisel verilerin işlenmesi yönünde, ilk etapta özel yaşamın gizliliği olmak üzere bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişiye ait verileri işleyen tüzel ve gerçek kişilerin sorumlulukları ile uymaları gereken usul ve esasları düzenlemek üzere; her geçen gün ilerleyen teknoloji sebebiyle oluşan ihtiyaçları uluslararası yasalara uyumunun sağlanarak karşılanması amacı ile kabul edilmiş olan Kişisel Verileri Kanunun 19- 27 maddeleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır.