KİVUZ ile

Üretkenliğinizi Arttırın

1process-image-1

Tek Noktadan KVKK Uyumluluk Yönetimi Sağlar

Modüllerimiz ve fonksiyonel özelliklerimiz ile KVKK süreçlerinizi baştan sona bütünleşik olarak tek noktadan yönetin.

2process-image-2

İş Süreçlerinizi Modeller

Kişisel verileri işleme süreçlerinde hızlı ve güvenle kullanabilir, iş süreçlerini modelleyebilirsiniz.

3process-image-3

Zaman Kazandırır

İnsan Unsurunu en aza indirgeyerek, personel tasarrufu sağlar. Sektörel bazdaki hazır şablonlarla tüm süreçlerinizde zaman kazandırır.

Info Image One
Info Image Two

Potansiyel risklerinizi analiz ederek, KVKK uyumluluğunuzu nasıl sağlayacağınızı öğrenin.

Risklerin değerlendirilmesi, kişisel verilerin korunması için uygun güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik ilk adımdır. Sıfır bilgi gerektiren bu analiz modülü, risk profilinizi doğru bir şekilde değerlendirmenizi sağlayacaktır.

NEDEN KİVUZ

Sizin İçin Her Şeyi Düşündük

feature-item-icon-1

Hızlı

KVKK Uyum Sürecinde ve devamındaki dokümantasyonu kısa sürede hazırlamanızı sağlar.

feature-item-icon-2

Mevzuata Uyumlu

Şirketlerin veri işleme politikalarını ilgili mevzuatlara dayandırma imkanı sağlar.

feature-item-icon-3

Envanter Sorumluluğu

Kişisel veri yönetiminde envanter sorumluluğunu üstlenerek üzerinizden yük alır.

feature-item-icon-4

Versiyonlama Sistemi

VERBIS ile karşılıklı olarak kişisel veri bildirimlerinin güncel tutulmasını sağlar.

feature-item-icon-5

Başvuru yönetimi

İşletmede KVKK başvurularının takibini ve kanuni sürede cevaplanmasını takip eder.

feature-item-icon-6

Denetim

KVKK kapsamında yapılacak uyum denetimlerini sistem üzerinden yapabilmenizi sağlar.

feature-item-icon-7

Online Eğitim İmkanı

Hem genel hem de özel nitelikli veriler ile ilgili online eğitim sunar, eğitim süreçlerinizi takip eder.

feature-item-icon-8

Bildirim Yönetimi

Açık rıza ve Aydınlatma süreçleri ve bildirimlerini yapar, ispata esas olmak üzere muhafaza eder.

feature-item-icon-9

Güncel Kalma

Veri yönetimi yaşam döngüsü ile işletmenizin varlığı devam ettiği sürece KVKK uyumluluğunuzun güncel kalmasını sağlar.

KİVUZ

KVKK Uyumluluk Yazılımı

screenshot-1
Modüller

KVKK Uyumluluğunuzu Daha Yönetilebilir Hale Getirmenizde Size Yardımcı Olacak ModüllerSon Blog Yazıları
Kişisel Veri Kurulu Tarafından Verilen İnternet Ve Sosyal Medya Platformu Hakkında Karar

Kişisel Veri Kurulu Tarafından Verilen İnternet Ve Sosyal Medya Platformu Hakkında Karar

Kurul tarafından TikTok Pte. Ltd. şirketi hakkında gerçekleştirilmiş olan veri ihlalinin değerlendirilmesi neticesinde 2023/134 numara ile karar vermiş olup bu kararı da resmi web sitesinde paylaşmış bulunmaktadır.

Kişisel Sağlık Verileri ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik-I

Kişisel Sağlık Verileri ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik-I

Sağlık Bakanlığı tarafından 21.06.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğin amacı, 24.03.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri kapsamında, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile bunlara bağlı olarak faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti sunucuları ile bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından yürütülen süreç ve uygulamalarda uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Çerez Uygulamaları-II

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Çerez Uygulamaları-II

6698 sayılı Kanun kapsamında, çerezlere dair dikkate alınması gereken kuralları genel bir çerçevede belirleyecek olursak eğer, veri sorumluları tarafından çerezler vasıtasıyla kişisel veri işlenmesinde aşağıda belirtilmiş olan kriterleri göz önünde bulundurmaları Kurul tarafından tavsiye edilmektedir.

SSS

Sıkça Sorulan Sorular