KİVUZ ile

Üretkenliğinizi Arttırın

1process-image-1

Tek Noktadan KVKK Uyumluluk Yönetimi Sağlar

Modüllerimiz ve fonksiyonel özelliklerimiz ile KVKK süreçlerinizi baştan sona bütünleşik olarak tek noktadan yönetin.

2process-image-2

İş Süreçlerinizi Modeller

Kişisel verileri işleme süreçlerinde hızlı ve güvenle kullanabilir, iş süreçlerini modelleyebilirsiniz.

3process-image-3

Zaman Kazandırır

İnsan Unsurunu en aza indirgeyerek, personel tasarrufu sağlar. Sektörel bazdaki hazır şablonlarla tüm süreçlerinizde zaman kazandırır.

Info Image One
Info Image Two

Potansiyel risklerinizi analiz ederek, KVKK uyumluluğunuzu nasıl sağlayacağınızı öğrenin.

Risklerin değerlendirilmesi, kişisel verilerin korunması için uygun güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik ilk adımdır. Sıfır bilgi gerektiren bu analiz modülü, risk profilinizi doğru bir şekilde değerlendirmenizi sağlayacaktır.

NEDEN KİVUZ

Sizin İçin Her Şeyi Düşündük

feature-item-icon-1

Hızlı

KVKK Uyum Sürecinde ve devamındaki dokümantasyonu kısa sürede hazırlamanızı sağlar.

feature-item-icon-2

Mevzuata Uyumlu

Şirketlerin veri işleme politikalarını ilgili mevzuatlara dayandırma imkanı sağlar.

feature-item-icon-3

Envanter Sorumluluğu

Kişisel veri yönetiminde envanter sorumluluğunu üstlenerek üzerinizden yük alır.

feature-item-icon-4

Versiyonlama Sistemi

VERBIS ile karşılıklı olarak kişisel veri bildirimlerinin güncel tutulmasını sağlar.

feature-item-icon-5

Başvuru yönetimi

İşletmede KVKK başvurularının takibini ve kanuni sürede cevaplanmasını takip eder.

feature-item-icon-6

Denetim

KVKK kapsamında yapılacak uyum denetimlerini sistem üzerinden yapabilmenizi sağlar.

feature-item-icon-7

Online Eğitim İmkanı

Hem genel hem de özel nitelikli veriler ile ilgili online eğitim sunar, eğitim süreçlerinizi takip eder.

feature-item-icon-8

Bildirim Yönetimi

Açık rıza ve Aydınlatma süreçleri ve bildirimlerini yapar, ispata esas olmak üzere muhafaza eder.

feature-item-icon-9

Güncel Kalma

Veri yönetimi yaşam döngüsü ile işletmenizin varlığı devam ettiği sürece KVKK uyumluluğunuzun güncel kalmasını sağlar.

KİVUZ

KVKK Uyumluluk Yazılımı

screenshot-1
Modüller

KVKK Uyumluluğunuzu Daha Yönetilebilir Hale Getirmenizde Size Yardımcı Olacak ModüllerSon Blog Yazıları
Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı

Kişisel Verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için 6698 sayılı yasanın 9. Maddesinde yer alan hükümlerden birinin bulunması varlığı aranmaktadır. Söz konusu kanun maddesi hükmüne göre; Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemlerinden Şikayet Hakkı

İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemlerinden Şikayet Hakkı

Şikayet hakkı; ilgili kişi yönünden bu hakka başvuruda bulunabilmesi için ilk etapta veri sorumlusuna 6698 sayılı kanunun 13. Maddesi hükmü uyarınca yapmış olduğu başvurunun reddedilmesi halinde yahut verilen cevabın yetersiz olması durumunda veya 30 gün içerisinde yapılan başvuruya herhangi bir cevap verilememesi koşulları gerekmektedir.

İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemlerinden Başvuru Hakkı

İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemlerinden Başvuru Hakkı

İlgili kişinin hak arama yöntemleri başvuru hakkı ve şikayet hakkıdır.

SSS

Sıkça Sorulan Sorular