KİVUZ ile

Üretkenliğinizi Arttırın

1process-image-1

Tek Noktadan KVKK Uyumluluk Yönetimi Sağlar

Modüllerimiz ve fonksiyonel özelliklerimiz ile KVKK süreçlerinizi baştan sona bütünleşik olarak tek noktadan yönetin.

2process-image-2

İş Süreçlerinizi Modeller

Kişisel verileri işleme süreçlerinde hızlı ve güvenle kullanabilir, iş süreçlerini modelleyebilirsiniz.

3process-image-3

Zaman Kazandırır

İnsan Unsurunu en aza indirgeyerek, personel tasarrufu sağlar. Sektörel bazdaki hazır şablonlarla tüm süreçlerinizde zaman kazandırır.

Info Image One
Info Image Two

Potansiyel risklerinizi analiz ederek, KVKK uyumluluğunuzu nasıl sağlayacağınızı öğrenin.

Risklerin değerlendirilmesi, kişisel verilerin korunması için uygun güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik ilk adımdır. Sıfır bilgi gerektiren bu analiz modülü, risk profilinizi doğru bir şekilde değerlendirmenizi sağlayacaktır.

NEDEN KİVUZ

Sizin İçin Her Şeyi Düşündük

feature-item-icon-1

Hızlı

KVKK Uyum Sürecinde ve devamındaki dokümantasyonu kısa sürede hazırlamanızı sağlar.

feature-item-icon-2

Mevzuata Uyumlu

Şirketlerin veri işleme politikalarını ilgili mevzuatlara dayandırma imkanı sağlar.

feature-item-icon-3

Envanter Sorumluluğu

Kişisel veri yönetiminde envanter sorumluluğunu üstlenerek üzerinizden yük alır.

feature-item-icon-4

Versiyonlama Sistemi

VERBIS ile karşılıklı olarak kişisel veri bildirimlerinin güncel tutulmasını sağlar.

feature-item-icon-5

Başvuru yönetimi

İşletmede KVKK başvurularının takibini ve kanuni sürede cevaplanmasını takip eder.

feature-item-icon-6

Denetim

KVKK kapsamında yapılacak uyum denetimlerini sistem üzerinden yapabilmenizi sağlar.

feature-item-icon-7

Online Eğitim İmkanı

Hem genel hem de özel nitelikli veriler ile ilgili online eğitim sunar, eğitim süreçlerinizi takip eder.

feature-item-icon-8

Bildirim Yönetimi

Açık rıza ve Aydınlatma süreçleri ve bildirimlerini yapar, ispata esas olmak üzere muhafaza eder.

feature-item-icon-9

Güncel Kalma

Veri yönetimi yaşam döngüsü ile işletmenizin varlığı devam ettiği sürece KVKK uyumluluğunuzun güncel kalmasını sağlar.

KİVUZ

KVKK Uyumluluk Yazılımı

screenshot-1
Modüller

KVKK Uyumluluğunuzu Daha Yönetilebilir Hale Getirmenizde Size Yardımcı Olacak ModüllerSon Blog Yazıları
Kişisel Verilerin İhlali Nedeni ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru - II

Kişisel Verilerin İhlali Nedeni ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru - II

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ nin “özel hayatın ihlali” ve “ mülkiyet hakkının ihlali” olarak yapılacak olan başvurularda, bu başvuru yönünden de bir takım sürelere tabi tutulmuş bulunulmaktadır.

Kişisel Verilerin İhlali Nedeni ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ ne Başvuru

Kişisel Verilerin İhlali Nedeni ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ ne Başvuru

Anayasa Mahkemesi’ ne yapılan bireysel başvuru neticesinde de olumlu herhangi bir sonuç alınmaması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ ne başvuru yolu açılmış bulunmaktadır.Anayasa ve AİHS kapsamında korunan bütün vatandaşlar, hak ve özgürlüklerin bir veya birkaçının ihlal edilmiş olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ ne başvuruda bulunabilirler. Söz konusu başvuruda bulunabilmenin ön şartı ise kanun yollarının tüketilmiş olmasıdır.

Kişisel Verilerin İhlali Nedeni ile Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru-II

Kişisel Verilerin İhlali Nedeni ile Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru-II

Anayasa Mahkemesi’ ne bireysel başvuru başvuru yollarının tüketildiği tarihten itibaren otuz gün yahut başvuru yolu öngörülmemiş olması halinde bu ihlalin öğrenilmiş olduğu tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekmektedir. Kısaca her iki durumda da otuz gün içerisinde başvurunun yapılması gerekmektedir.

SSS

Sıkça Sorulan Sorular