KİVUZ ile

Üretkenliğinizi Arttırın

1process-image-1

Tek Noktadan KVKK Uyumluluk Yönetimi Sağlar

Modüllerimiz ve fonksiyonel özelliklerimiz ile KVKK süreçlerinizi baştan sona bütünleşik olarak tek noktadan yönetin.

2process-image-2

İş Süreçlerinizi Modeller

Kişisel verileri işleme süreçlerinde hızlı ve güvenle kullanabilir, iş süreçlerini modelleyebilirsiniz.

3process-image-3

Zaman Kazandırır

İnsan Unsurunu en aza indirgeyerek, personel tasarrufu sağlar. Sektörel bazdaki hazır şablonlarla tüm süreçlerinizde zaman kazandırır.

Info Image One
Info Image Two

Potansiyel risklerinizi analiz ederek, KVKK uyumluluğunuzu nasıl sağlayacağınızı öğrenin.

Risklerin değerlendirilmesi, kişisel verilerin korunması için uygun güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik ilk adımdır. Sıfır bilgi gerektiren bu analiz modülü, risk profilinizi doğru bir şekilde değerlendirmenizi sağlayacaktır.

NEDEN KİVUZ

Sizin İçin Her Şeyi Düşündük

feature-item-icon-1

Hızlı

KVKK Uyum Sürecinde ve devamındaki dokümantasyonu kısa sürede hazırlamanızı sağlar.

feature-item-icon-2

Mevzuata Uyumlu

Şirketlerin veri işleme politikalarını ilgili mevzuatlara dayandırma imkanı sağlar.

feature-item-icon-3

Envanter Sorumluluğu

Kişisel veri yönetiminde envanter sorumluluğunu üstlenerek üzerinizden yük alır.

feature-item-icon-4

Versiyonlama Sistemi

VERBIS ile karşılıklı olarak kişisel veri bildirimlerinin güncel tutulmasını sağlar.

feature-item-icon-5

Başvuru yönetimi

İşletmede KVKK başvurularının takibini ve kanuni sürede cevaplanmasını takip eder.

feature-item-icon-6

Denetim

KVKK kapsamında yapılacak uyum denetimlerini sistem üzerinden yapabilmenizi sağlar.

feature-item-icon-7

Online Eğitim İmkanı

Hem genel hem de özel nitelikli veriler ile ilgili online eğitim sunar, eğitim süreçlerinizi takip eder.

feature-item-icon-8

Bildirim Yönetimi

Açık rıza ve Aydınlatma süreçleri ve bildirimlerini yapar, ispata esas olmak üzere muhafaza eder.

feature-item-icon-9

Güncel Kalma

Veri yönetimi yaşam döngüsü ile işletmenizin varlığı devam ettiği sürece KVKK uyumluluğunuzun güncel kalmasını sağlar.

KİVUZ

KVKK Uyumluluk Yazılımı

screenshot-1
Modüller

KVKK Uyumluluğunuzu Daha Yönetilebilir Hale Getirmenizde Size Yardımcı Olacak ModüllerSon Blog Yazıları
İlgili Kişi Kimdir, Hakları ve Hak Arama Yöntemleri

İlgili Kişi Kimdir, Hakları ve Hak Arama Yöntemleri

İlgili kişinin kim olduğu 6698 sayılı yasanın 3/ç bendinde tanımlamaktadır. Bu tanıma göre ise ilgili kişi; kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir. Kanunun açıkça tanımdan da anlaşılacağı üzere korunması gereken kişi, “gerçek kişi” dir.

Kişisel Verilerin Yurtiçi Aktarımı

Kişisel Verilerin Yurtiçi Aktarımı

Kişisel verilerin aktarılması öncelikli olarak tanımını yapacak olursak eğer; verilerin veri sorumlusu tarafından üçüncü kişilere paylaşılması olarak ifade edilebilir. Bir başka deyişle tanımlayacak olursak eğer, kişiye ait bir verinin veri sorumlusu tarafından bir başka veri sorumlusuyla yahut da veri işleyen kimse ile paylaşılması durumunda bir veri aktarımında söz edilecektir[1]. Veri aktarımı da bir veri işleme faaliyeti olup kural olarak ilgili kişinin açık rızası şartı ile gerçekleşmektedir.

Veri Sorumlusu ve Yükümlülükleri II

Veri Sorumlusu ve Yükümlülükleri II

Veri sorumlusunun kişisel verilerin işlenmesinde yerine getirmesini gerektiren bir takım gerek uluslararası gerekse de söz konusu uluslararası metinler çerçevesinde düzenlenmiş olan 6698 sayılı yasaya göre bir takım yükümlülükleri de bulunmaktadır.

SSS

Sıkça Sorulan Sorular