Kivuz

Blog Yazıları

İlgili Kişinin Borç Bilgisinin Ortağı Olduğu Şirketin Kurumsal Numaralarına Kısa Mesaj Olarak Gönderilmesine İlişkin Kurul Kararı

İlgili Kişinin Borç Bilgisinin Ortağı Olduğu Şirketin Kurumsal Numaralarına Kısa Mesaj Olarak Gönderilmesine İlişkin Kurul Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurul’ u tarafından başlıkta yer alan konu hakkında 19.01.2023 tarihinde 2023/78 sayılı kararı vermiş bulunmaktadır.

Bir Kargo Firmasının Çapraz Barkodlama Hatası Nedeniyle Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Paylaşımına Sebep Olmasına İlişkin Kurul Kararı

Bir Kargo Firmasının Çapraz Barkodlama Hatası Nedeniyle Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Paylaşımına Sebep Olmasına İlişkin Kurul Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından başlıkta yer alan konu hakkında 05.01.2023 tarihinde 2023/4 sayılı kararı vermiş bulunmaktadır.

Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına İlişkin Değerlendirmede Dikkate Alınacak Kriterler

Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına İlişkin Değerlendirmede Dikkate Alınacak Kriterler

Maddeler halinde belirteceğimiz kriterler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından konuya ilişkin olarak yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi aşamasında öncelikli olarak dikkate alınacak kriterler olarak belirlenmiştir. Belirtilen bu hususlar, yapılacak olan şikayetler yönünden güncellenmeleri söz konusu olabilecek olup ayrıca veri sorumlularına yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde de dikkate alınmasında yarar görülmektedir.

"Bir Avukatlık Ortaklığı Tarafından Borçlu İlgili Kişiye Kısa Mesaj Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerinin İşlenmesi” Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Kararı

"Bir Avukatlık Ortaklığı Tarafından Borçlu İlgili Kişiye Kısa Mesaj Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerinin İşlenmesi” Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22.03.2023 tarihinde 2023/437 sayılı kararı “Bir Avukatlık Ortaklığı Tarafından Borçlu İlgili Kişiye Kısa Mesaj Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerinin İşlenmesi” hakkında karar olup söz konusu karar aynı zamanda resmi web sitesinde de söz konusu karar özeti paylaşılmıştır[1].

Cep Telefonuna Reklam İçerikli SMS Gönderilmesi Hakkında

Cep Telefonuna Reklam İçerikli SMS Gönderilmesi Hakkında

“Bir Tasarruf Finansman Şirketi Tarafından İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasının Herhangi Bir Veri İşleme Şartına Dayanmaksızın İşlenmesi Ve İlgili Numaraya Reklam İçerikli Sms Gönderilmesi”

Kişisel Verilerin Korunması Hakkı

Kişisel Verilerin Korunması Hakkı

Kişisel verilerin korunması, kişisel verilen kendinden daha eski ve köklü bir tarihe sahip olan bir diğer hak alanları ile yakından ilişkilidir. Bunların başında gelmek üzere öncelikle özel yaşamın gizliliği hakkı gelmektedir.