Kivuz

VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ’NE ( VERBİS ) GİRİŞ İLE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ SON BULMAZ!


6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu; Gerçek ya da Tüzel kişiliklerin, kişisel veri işlemeleri durumunda kanunun gereği gözetilerek _işlenen verilere ait envanter çıkartması_ ve güncel bir şekilde envanter takibini istemektedir.

Sürecin ilk gerekliliği olan detaylı bir envanter çıkartmak bu nedenle önem arz etmektedir. Envanter hazırlanmasının ardından ,bu kapsamda Kurulca alınan ve 18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/88 sayılı Kararda Veri Sorumluları ;

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları,

-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları ,

-Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları ,

Sicile kayıt olmak zorundadır.

Firmalarda görülen uygulamalar da ise daha ziyade bir envanter çalışması yapılmadığı ya da #kopyalayapıştır envanterler hazırlandığı gözlenmektedir. Envanter çalışmasının özetini içeren “VERBİS Bildirimleri” ise tamamen doğaçlama ve _bir esasa ya da gerçek verilere_ dayanmadan gerçekleştirildiklerine şahit olunmaktadır.

Bu konuda firmalarımızın bilmesi gereken en ince detay ise eksik Verbis kaydı ile bir nevi kanunu yanıltmakta olduklarıdır. Verbis kayıtları yaptırmamak sonucunda uğrayacakları cezai müeyyidelerden kurtulmak isterken daha da yüksek cezalara zemin hazırlayan eksik kayıtlara fırsat verilmemelidir.

Kanun ehli olmayan kişiler mağrifeti ile şirket içi çözümler üretmek ve maliyetsiz bir şekilde yol almak isteyen firmalarımızın başvurduğu bu yöntemler hataya davetiye çıkarmaktadır.

Bu kapsamda her alanda olduğu gibi 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu hakkında uzman kişilerden destek alınması gerekliliği mühimdir. Profesyonel destekler ile envanterlerin sağlıklı bir şekilde oluşturulması, sonrasında özet detayları ile Verbise bildirimlerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Verbis sisteminde yer alan kişisel verilere ait imha yöntemleri , eğitimler, şirket içi raporlama ve denetimler vb. sürecin tamamlanmasını sağlayan tüm unsurların yapılması elzemdir.

Verini korumanın ve oluşturmanın yolu bilinçli olmaktan geçmektedir.Bilinçli ilerleyen her envanter kanunun etkinliliğini ve verinin güvenliğini sağlamak yolunda atılan sağlam adımlara dönüşecektir.

Bilinçli ol! Verini Koru! Sevdiklerini Koru!
Etiketler
Tarih: 10-01-2022
#verbis
#verbisnedir
#kvkk
#kvkkdanışmalığı