Kivuz

Vekaleten Yapılacak Şikayetlerin Elektronik Ortamda Yapılması

Veri ihlalini yaşayan veyahut da verileri kişinin kendi rızası olmadan bir üçüncü kişi ile paylaşılması gibi durumların yaşanması halinde ilgili kişi tarafından e-devlet şifresi ile Kurul’ a şikayet hakkı bulunmaktadır[1]. Veri hilaline uğramış olan ilgili kişi tarafından yapılan bu şikayet hakkı e devlet kullanıcı adı ve şifresi ile giriş sağladığından sadece ve doğrudan kendisi tarafından yapılabilmekteydi.

Ancak 27.03.2023 tarihinde Kurulun kendi resmi web sitesi üzerinden yapmış olduğu kamuoyu duyurusu neticesinde veri hilali nedeni ile Kurul’ a yapılacak olan şikayetlerin artık avukatlar aracılığı ile de vekaleten yapabileceğini duyurmuştur.

Kurumun söz konusu duyurusu şu şekildedir; “Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 15. maddesinde “Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar.” hükmü yer almakta olup, bu kapsamda Kurumumuza intikal eden şikayetler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından sonuçlandırılmaktadır.

Halihazırda şikayet dilekçeleri Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na elden, posta veya kargo yoluyla iletilebildiği gibi www.kvkk.gov.tr adresinde hizmete sunulan “Şikayet Modülü” aracılığıyla elektronik ortamda da iletilebilmektedir.

Bu kapsamda, vekaleten yapılacak şikayetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde Kurumumuza iletilebilmeleri ve takip edebilmelerini teminen 27.03.2023 tarihi itibariyle “Şikayet Modülü” sistemi avukatların da vekaleten yapacakları şikayetleri iletebileceği şekilde güncellenmiş olup, söz konusu şikayet modülüne https://sikayet.kvkk.gov.tr internet bağlantısından ulaşılabilmektedir[2]” demektedir.

[1] https://sikayet.kvkk.gov.tr/
[2] https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7544/Vekaleten-Yapilacak-Sikayetlerin-Elektronik-Ortamda-Kurula-Iletilmesine-Iliskin-Kamuoyu-Duyurusu
Etiketler
Tarih: 05-04-2023
#kvkk
#veriihlali
#sikayethakki
#kvkkurulu