Kivuz

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ İLE VERBİS KAYIT SÜRESİ İLİŞKİSİ

VERBİS'E kayıt için 31.12.2021 son gün!

Önceki yıllarda gerçekleştiği üzere; Verbis kayıt süresinin uzatılması yönünde Gerçek ya da Tüzel kişiliklerde bir beklenti mevcut.

Lakin Verbis'e kayıt süresinin uzatılması; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yönünde firmaların sorumluluklarının devam etmediği anlamına gelmemektedir.

Öyle ki KVKK sürecinde ; Verbis kaydı yüzdeye vurulduğunda _ortalama %15 gibi bir KVKK süreci tamamlanır_ demek bile güçtür.

Tüm KVK sürecinden, kişisel veri toplayan Gerçek ya da Tüzel tüm kişilikler sorumludur. Hali hazırda KVK Kurumu tarafından şikayete tabi olarak KVK süreçlerine dair incelemeler sürdürülmektedir.

İlgili KVK Kurumu incelemeleri sonrasında ise; KVK süreçleri ile alakalı ihlal ve eksiklikler , ceza-i müeyyide olarak Gerçek ya da Tüzel kişiliklere ( Ve burdaki _irtibat kişilerine_ ) yansıtılmaktadır.

Farkında Ol! Verini Koru!


Etiketler
Tarih: 28-12-2021
#kvkk
#kvkknedir
#verbis
#verbisnedir
#kvkkdanışmanlık
#kvkkeğitimi