Kivuz

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU ve SAĞLIK SEKTÖRÜ EKSENİNDE CORONA SALGINI ve KİVUZ KVKK YÖNETİM SİSTEMİ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 6. maddesi “Özel nitelikli kişisel verilerin” işlenme şartlarının düzenler ve bu kapsamda kişilerin sağlığı ile ilgili verileri özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlamaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesini de yasaklamaktadır.
Sağlığa ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği bildirilmiştir. Özellikle, KVKK’da belirtilen sır saklama yükümlülüğü altında olan kişilere ilişkin olarak, kişisel sağlık verilerini işleyen veya görevi gereği kişisel sağlık verilerine erişen herkesin bu verilerle ilgili olarak sır saklama yükümlülüğü altında olduğu belirtilmiştir. Bu itibarla, sağlık verilerini işleyen veya görevi gereği kişisel sağlık verilerine erişen tüm sağlık kuruluşlarının, eczanelerin, özel muayenehanelerin, tanı merkezlerinin vs. herkesin bu yükümlülük altında görev yapmaları gerekmektedir.
Yukarıda saydığımız hususların temelinde, Anayasamızın koruma altına aldığı “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir” ilkesince tüm vatandaşların sağlık verileri ve hasta mahremiyeti ayrı bir önem arz etmektedir.
CORONA (COVID-19) VİRÜSÜ VE KVKK
Tüm dünyayı sarsan, insanların yaşam kalitelerine etki eden Corona virüsü toplumun tüm kesimlerinde deprem etkisi yapmıştır. Bu süreçte tedavi gören, ilaç kullanan tahlil yaptıran, sonuçları pozitif (+) çıkan tüm kişilerin kişisel verilerinin korunması da ayrı bir önemi haizdir. Bu sebeple, tüm sağlık kuruluşları bu verilerin korunması ile ilgili en üst seviyede tedbir almak zorundadır. Bunun yanında, özel nitelikli verilerle ilgili basın yayın kuruluşlarının hasta mahremiyeti ve yasal süreçlere uyum göstermeleri çok önemli bir zorunluluktur.
Şubat ayı başlarında Çin'in Vuhan kentinde bulunan vatandaşlarımızdan 6 kişinin, kimlik bilgilerinin kendi rızaları dışında sosyal medyada paylaşılmasına tepki olarak Türkiye’ye gelmekten vazgeçmeleri, özel nitelikli kişisel verilerin korunması için gerekli hassasiyeti yansıtması açısından çök önemlidir.
Kritik süreçler de dâhil olmak üzere kişilerin insan olmaktan kaynaklı mahremiyet bilgilerinin mahrem kalması demokratik ve gelişmiş toplumların en özel niteliklerindendir.
KIVUZ KVKK YÖNETİM SİSTEMİ
PEERLOG A.Ş. olarak, gerçek ve tüzel kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyum sürecini KİVUZ KVKK Yönetim Sisteminde birleştirdik. KİVUZ, tüm veri sorumlularının, kişisel verileri KVKK ile uyumlu şekilde işleyebilmeleri için gerekli altyapıyı sunar. Kişisel Veri Envanterleri, Kurumsal Veri Saklama ve İmha Politikaları, Aydınlatma ve Açık Rıza yönetimi, Gizlilik Sözleşmeleri ve Taahhütler, Başvuru yöntemleri, Kurumsal karar destek sistemlerine esas veriler, görevlendirme prosedürleri, teknik ve idari tedbirleri ve daha fazlasını KİVUZ’da bulabilirsiniz.
Kuruluşların kullanmakta oldukları ERP (Kurumsal Kaynak Planlama), İnsan Kaynakları ve Muhasebe yazılımları ile entegre olabilen KİVUZ KVKK Yönetim Sistemi, kurumsal süreçlerde işlenen kişisel verilerin KVKK uyumlu bir şekilde kayıt altına alınması, gerektiğinde hesap verilebilmesi ve veri hayat döngüsünün sağlıklı işletilebilmesi için esnek ve güvenli bir platformdur.
Etiketler
Tarih: 18-12-2020
#KVVK
#Corona"
#KIVUZ
#VERBİS
#SağlıkVerileri
#ÖzelNitelikliVeriler