Kivuz

GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİLER KVKK HAKKINDA NE YAPMALI?

ENVANTER OLUŞTURMAK

Bir gerçek ya da tüzel kişilik olarak öncelikle ‘’Envanter Çıkarmak’’ diye adlandırılan bir süreçle konuya start vermelisiniz.

ENVANTER OLUŞTURURKEN;

• Şirketinizde hangi birimde; ne veriler alınmış,
• Veriler hangi kanuna istinaden alınmaktadır.
• İmha süreleri ne kadar?
• Aydınlatma ve açık rızalar nasıl alınmış vb. detaylara sahip bir tablo oluşturulmalıdır.

SİSTEME ENVANTER İŞLEMEK

• Hazırlanan veriler VERBİS adı verilen sisteme envanterdeki şekliyle giriş yapılarak tanımlanmalıdır.
• VERBİS, KVK Kurumunun denetimlerde de esas alacağı bir sistemdir.

VERBİS’TEN KİMLER MUAFTIR?

• Özel nitelikli kişisel verileri işlemeyen,
• Çalışan sayısı 50 kişi altında olan,
• Yıllık mali bilançosu 25 milyon altında kalan işletmeler sadece VERBİS’e girişten muaftır.

ÖNEMLİ !!!

• VERBİS YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YOK OLMASI, ŞİRKETLER İÇİN KVKK ENVANTER VE SÜREÇLERİNDEN MUAFLIK OLARAK DÜŞÜNÜLMEMELİDİR !
• TÜM ŞİRKETLER -BİR BAKKAL DAHİ OLSA- KİŞİSEL VERİ İŞLİYORSA; KVKK ENVANTERİNİ VE DEVAMINI YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

KVKK VE VERBİS ENVANTER KAYIT SÜRECİNİ TAMAMLADINIZ. PEKİ YA SONRA?

• KVK Kurumu sizden, çalışanlarınızı yıllık bazda eğitimlere tabi tutarak kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında bilinçlendirmenizi ve bunu ispat etme yükümlülüğünü istiyor.
• Bu konu da net bir karar olmamakla birlikte yılda en az 2 eğitim düzenlenmesi tavsiye edilmektedir.
• Buradaki amaç ise kişisel verilerin korunması gerekli şirket içi çalışanların bu konuda yetkinliğe sahip olmaları ve verileri koruma ayağındaki sorumluluklarında farkındalık yaratılmasıdır.

KVK KURUMU BU EĞİTİMİ NEDEN İSTİYOR?

Buradaki Amaç;
• Çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda şirket içi yetkinliğe sahip olmaları
• Verileri koruma ayağındaki sorumluluklara karşı farkındalık yaratılmasıdır.

SÜRECİN DEVAMLILIĞI (A)

• Gerçekleştiren açık rıza ve aydınlatma süreçleri,
• Tamamlanan KVKK süreçleri,
• İlgili eğitimlerin tamamlanması KVKK sürecinin adımlarıdır.
Tamamlanan bu süreçler ile KVKK sürecinin bittiğini düşünmek hata olur.

SÜRECİN DEVAMLILIĞI (B)

Bu canlı sürece dahil olan yeni eklenen veriler işlenmelidir.
• Personel giriş çıkışları,
• Alınan verilerden vazgeçilmesi,
• Eğitimlerin yeni yönetmelik ve KVKK kapsamındaki güncellemelere istinaden revize edilmesi,
• İlgili revizelerin VERBİS ile düzenlenmesi vb. uzun ve meşakkatli bir süreç önümüzde durmaktadır.

SÜRECİ PEERLOG A.Ş İLE DAHA KOLAY YÖNETİN..!

PEKİ NASIL?

Peerlog Bilişim olarak ;
• Bu şekilde ince bir işçilik,
• Hukuki bilgi,
• Teknik altyapı ve sistemsel yorumlama,
• Süreç yönetimi ve dikkati gerektiren bir süreci kolaylaştırmak için;
KVKK UYUM SÜRECİ odaklı bir yazılım olan
KİVUZ KVKK UYUM YAZILIMI tasarladık.

KİVUZ KVKK UYUM YAZILIMI NEDİR?

• İlgili sürecin detaylarını kolaylaştıran, hataya mahal vermemesi gerekliliği ile 1.5 yılı aşkın bir Ar-Ge çalışması sonrası eksiksiz bir yazılım ortaya çıkardık.
• Şirketler, envanter süreçlerini tamamlamış ise teyit ederek ve envanterini çıkartarak ilgili yazılımı kurguladık.
• Şirket ölçeğinde yapılması gerekenleri tek bir tuşa bırakan, süreç takibini yöneten ve uyarılarla sizi yönlendiren komple bir araç sunduk.

PEERLOG BİLİŞİM, KVKK UYUMUNU NASIL PLANLAR?

• PEERLOG bilişim uzman kadrosu ile KVKK envanterinizi, şirketinizde yerinde inceleyerek oluşturur.
• Eğitimler ve yasal yükümlülük olan KVK Kanununu; ek bilgi ve yönetmelikleri takip etme yetkinliğini, şirketin hizmetine sunar.
• Devamında KİVUZ KVKK UYUM YAZILIMI ile envanter canlı bir olguya dönüştürülür.
• Personeliniz KVKK konusunda eğitimlere tabi tutularak farkındalık oluşturulur.
• Yazılımı kullanma deneyimi kazanmalarını sağlayarak süreç tamamlanır.

DANIŞMANLIK SÜRESİ

• KVKK konusunda şirketinize 1 yıl boyunca danışmanlık hizmeti sunulur. Bu süreçte kemik bir yapı oluşumu sağlanır.
• İlerleyen yıllarda ise yazılımı kullanmaya devam etmek istemine indirim imkanı sağlanır.


Etiketler
Tarih: 28-12-2021
#KVKK
#KVKKNEDİR
#VERBİS
#VERBİSNEDİR
#KİSİSELVERİLERİKORUMAKANUNU
#KVKKDANIŞMANLIK
#KVKKEĞİTİMİ
#KVKKYAZILIMI