Kivuz

ECZANELERDE KVKK SÜREÇLERİ NASIL İŞLEMELİDİR?

Sağlık ve İlaç verileri, oluşturduğumuz sosyal ilişkiler açısından da ayırt edici bir niteliktir. Öyle ki kişisel güvenlik ve toplum içerisinde ki algılarımızı korumak gerekliliği burada devreye girer. Kişi tarafından alınan bir ilaç veya tedaviye ait kişisel verinin, toplumsal açıdan bilinmesi ile kişiye karşı ayırt edici farklı davranış ve yaklaşımlara zemin hazırlanması kaçınılmaz bir zincirleme zarar yaratması an meselesidir. Kişisel verilerin korunmaması bu açıdan bakıldığında kişiye olumsuz yansımaktadır.

Eczanelerde bulunan kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlardan bahisle yola çıkalım isterseniz. Bu reçeteli ilaçlara sahip kişilerin ayrımcılığa uğramasına neden olacak kişisel verilere, KVK Kanunu özel nitelikli kişisel veri gözü ile bakıyor. Bu tarz özel nitelikli kişisel verileri işleyen Tüzel ya da Gerçek kişiler ise hiçbir şarta tabi tutulmaksızın VERBİS sistemine kayıt olarak KVKK süreçlerinin tamamını da düzenlemesi gerekiyor.
Öyle ki Kırmızı ve Yeşil reçeteli ilaç alan kişinin, eczaneye girdiği anda kendisine kişisel bazda ayrımcılık yapabilecek bir kişinin; ilgili reçeteli ilacı aldığı esnada bu bilgilere asla dolaylı veya dolaysız tanık olmaması gerekliliği doğuyor. Özellikle kameraların güvenlik nedeni ile aldığı görüntü açısının ise bu kişilerin ilaçlarını temin ettiği ve o kişiye ait olduğunu belirtecek bir şekilde görüntüye sahip olmaması ise en önemli hususlar arasındadır.

Ülkemizde sıkça karşılaşılan bir diğer yaklaşım ise bir yakını vasıtası ile ilaç alımını sağlamaktır. Eczaneler bu konu da (KVK kanunu kapsamında) kişinin kendisi hariç kişilere ilaç temin etmesi durumunda kanuni tarafta ceza-i yükümlülüklerle karşı karşıya kalacaklardır. Şahsına ait olan ilacı alamayan kişi ise ilacı almasını istediği kişiye açık rıza vermesi durumunda ilaç temini sağlıklı koşullarda sağlanabilir.
Ayrıca özel nitelikli ilaçların bulunduğu ve depolandığı eczanenin arka bölmelerinde yer alan alanların ise güvenlik açısından iyi korunması gerekmektedir.

Özellikle reçetelerin alınması sırasında reçete arkasına alınan kişisel verilerin korunması ise ayrı bir hassasiyet gerekmektedir. Örneğin ilgili kişisel verilere ulaşan bir kişinin; ulaştığı telefon numarasını arayarak reçetesini alan kişiyi rahatsız etmesi durumunda eczaneler sorumluluk dahilinde olup, kişisel veriyi koruyamadığından ötürü kanun koyucu tarafından sıkıntı yaşamaları kaçınılmazdır.
Belirtilen örneklerde göstermektedir ki eczaneler kişisel verileri koruma kanunu kapsamında özellikle özel nitelikli verileri işlemesi nedeniyle kanun koyucular gözünde çok daha hassas yaklaşması gereken gerçek ya da tüzel kişilikler olarak öne çıkmaktadır.

Bu neden ile eczanelerde KVKK açısından iyi bir envanter çıkartılması, çıkarılan envanterin VERBİS sistemine sağlıklı bir şekilde aktarımı önem arz etmektedir. İlgili süreçlerin tamamlanması sonrası ise alınan kişisel verilerin gerekli zamanlarda imhaları ve canlı bir süreç olan kişisel veri alma / veri verme ile ilgili adımların takibi ile kişisel verilerin güncelliği mühim rol oynamaktadır. KVKK sürecinin bir sertifikasyon gibi alınıp tamamlanma olarak görülmemesi gerekmektedir. KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile sürecin güncelliğini ve takibini şart koşmuştur.
Bu nedenle aldığımız tüm verilerin güvenliği takibi, güncelliği ve imha süreçleri titizlikle takip edilmeli, ihmale getirilmemesi gerekmektedir.

Kişisel verilerimizi korumanın, kişi güvenliğinin sağlanmasına hizmet eden teknoloji çağının ilk ana unsuru olduğunu fark ediniz.
Etiketler
Tarih: 23-12-2021
#eczane
#kvkk
#verbisnedir
#kişiselverinedir